Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 
ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
 
Η λειτουργία και η εφαρμογή του σχολικού κανονισμού δεν έρχεται να περιορίσει την ελευθερία οιουδήποτε, αλλά να βοηθήσει τη σχολική κοινότητα να διαμορφώσει υγιείς προσωπικότητες, να μάθει στα μέλη της να σέβονται τις ελευθερίες των υπόλοιπων και να εδραιώσει τις πρώτες δημοκρατικές αρχές. Είναι απαραίτητο να καταλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη μαθησιακή διαδικασία (μαθητές γονείς – καθηγητές) ότι η αποδοχή και η εφαρμογή του σχολικού κανονισμού είναι θέμα αρμονικής συμβίωσης των σχολικών παραγόντων και θεωρείται αυτονόητη και αναγκαία προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.
 
Το σχολείο έχει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει τον κάθε μαθητή/τρια σαν μία ξεχωριστή προσωπικότητα, να σέβεται τις ανάγκες του, να του προσφέρει την καλύτερη δυνατή αγωγή και μόρφωση, να διαλέγεται τις απόψεις του και να μη μειώνει με πράξεις ή λόγους την προσωπικότητά του.
 
Οι μαθητές στο ξεκίνημα του σχολικού έτους υποχρεούνται να λάβουν γνώση πέραν του ωρολογίου προγράμματος και όλων εκείνων των σχετικών διατάξεων που έχει θεσπίσει η Πολιτεία, οι οποίες καθορίζουν την ομαλή φοίτηση των μαθητών στο Εσπερινό Λύκειο.
 
Η προσεκτική παρακολούθηση των μαθημάτων και η σωστή προετοιμασία τους πρέπει να είναι ανελλιπείς. Απουσίες από το σχολείο επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς λόγους. Σε περίπτωση απουσίας μαθητή ή μαθήτριας υποχρεούται ο κηδεμόνας, μέσα σε διάστημα δέκα εργάσιμων ημερών να προσέρχεται στο σχολείο για τη δικαιολόγηση των απουσιών.
 
Το σχολείο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς και τους ενήλικες μαθητές για τυχόν απουσίες, για τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών όπως οι διατάξεις ορίζουν.
 
Όλοι οι μαθητές οφείλουν να αντιμετωπίζουν με σεβασμό κάθε ομιλητή (καθηγητή ή συμμαθητή) και δεν επιτρέπεται η απότομη και χωρίς άδεια διακοπή του.
 
Εάν κάποιος από τη σχολική κοινότητα παρενοχλείται συστηματικά από άλλον συμμαθητή του με αστεϊσμούς, περιπαιχτικά σχόλια κ.ά. έχει την υποχρέωση απέναντι στην αξιοπρέπειά του και στην υπόστασή του να το συζητήσει πρώτα κόσμια μαζί του για να επιλυθεί η οποιαδήποτε τυχόν παρεξήγηση και να το θέσει -εφόσον δεν επιλυθεί - υπόψη του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματός του ή στον Διευθυντή.
 
Απαγορεύεται ρητά η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας, σωματικής ή ψυχολογικής.
 
 
Οι μαθητές υποχρεούνται σε έγκαιρη προσέλευση έως τις 19:30, ώστε να μετέχουν στη συγκέντρωση / προσευχή, διαφορετικά θα παραμένουν εκτός της αίθουσας διδασκαλίας μέχρι τις 20:10 και θα παίρνουν απουσία.
 
Οι μαθητές μετά το τέλος του διαλείμματος οφείλουν να εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας πριν την είσοδο του καθηγητή, διαφορετικά θα παραμένουν εκτός αιθούσης με απουσία στο γραφείο του Διευθυντή.
 
Δεν επιτρέπεται η έξοδος μαθητή από την αίθουσα διδασκαλίας, παρά μόνο με άδεια του διδάσκοντα και για πολύ σοβαρό λόγο. Οι μαθητές επίσης δεν επιτρέπεται να απουσιάζουν σε ενδιάμεσες διδακτικές ώρες χωρίς άδεια από τον Διευθυντή και τον διδάσκοντα.
 
Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε μαθητή να παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, διαφορετικά παραπέμπεται στο γραφείο του διευθυντή για τα περαιτέρω.
 
Απαγορεύεται η κατανάλωση ποτού και φαγητού μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας ή στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου.
 
Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική, ενώ σε περίπτωση απουσίας ο απών γράφει το διαγώνισμα στο γραφείο του Διευθυντή αμέσως μετά την επάνοδό του στο σχολείο (Οι γραπτές δοκιμασίες στο μάθημα της ημέρας είναι ανεξάρτητες από τα επαναληπτικά διαγωνίσματα).
 
Ο κάθε μαθητής φροντίζει να μη ρυπαίνει τον αύλειο χώρο του σχολείου, καθώς και τους διαδρόμους και τις αίθουσες, και να ρίχνει τα απορρίμματα στους ειδικούς κάδους.
 
Δεν επιτρέπεται η έξοδος για οποιονδήποτε λόγο μαθητή από τον αύλειο χώρο του σχολείου, χωρίς γραπτή άδεια από τον Διευθυντή και ενημέρωση του κηδεμόνα.
 
Η εμφάνιση των μαθητών τόσο στα μαθήματα, όσο και σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις πρέπει να είναι ευπρεπής. Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με τον δέοντα σεβασμό σε όλο το προσωπικό του σχολείου και να υπακούουν στις προτροπές του Διευθυντή του σχολείου και των καθηγητών.
 
Απαγορεύεται οι μαθητές να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.
 
Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση και παρουσία στο χώρο του σχολείου φίλων και γνωστών, ενώ η περιφρούρηση του σχολικού χώρου από εξωσχολικούς είναι καθήκον όλων των μαθητών.
 
Το παιχνίδι με μπάλες διεξάγεται μόνο με μπάλες του σχολείου και υπό την επίβλεψη και ευθύνη του καθηγητή φυσικής αγωγής.
 


Δεν επιτρέπεται η παραμονή μαθητών στα γραφεία των καθηγητών ή του Διευθυντή άνευ λόγου και χωρίς άδεια.
Οι μαθητές μέσω των εκλεγμένων προεδρείων τους απευθύνονται στον διευθυντή του σχολείου για οποιοδήποτε πρόβλημα ή αίτημά τους. Καταλήψεις και καταστροφές στο σχολικό χώρο δεν έχουν καμία νομιμότητα.
Οι μαθητές όχι μόνο δεν προκαλούν φθορές στη δημόσια περιουσία εντός του σχολείου (τοίχοι, πόρτες, θρανία, καρέκλες και άλλο υλικό), αλλά αντίθετα φροντίζουν να βρίσκονται όλα σε καλή κατάσταση, ενώ σε περίπτωση καταστροφής οι υπαίτιοι επιβαρύνονται με την αντικατάστασή τους.
Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους παραπάνω κανόνες, διαφορετικά θα υφίστανται τις αντίστοιχες ποινές.
Η κλιμάκωση των ποινών για την παραβίαση κάποιων άρθρων του κανονισμού, έχει ως εξής:
Α) προφορική παρατήρηση και προειδοποίηση για αποβολή. Β) αποβολή.
Γ) δικαίωμα στο σχολείο να μην επανεγγράψει ή να διακόψει τη φοίτησή ενός μαθητή.
Δ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
 
 
Δημοσίευση σχολίου